Євроклуб «YES»

bezymyannyy (1)

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО ЄВРОКЛУБУ «YES»

НОВОГРОДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

 

 

1.    Основні положення.

1.1 Шкільний Європейський клуб, що має назву «YES» (Young European Stars), який в наступних пунктах даного статуту буде називатися Євроклубом, є неурядовою молодіжною організацією об’єднанням учнів та вчителів Новогродівської загальноосвітньої школи №7
1.2 Євроклуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Євроклубу використовуються на розвиток євроклубівського руху.
1.3 Євроклуб створюється на невизначений термін.
1.4 Діяльність Євроклубу поширюється на території школи та поза її межами.
1.5 Адреса Євроклубу: м. Новогродівка, вул. Паркова, 30.
1.6 Члени Євроклубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

2. Мета та завдання Євроклубу.
2.1 Мета діяльності Євроклубу:
2.1.1 Сприяння процесам євроінтеграції, підтримка курсу України на інтеграцію в Європейські структури.
2.1.2 Розширення знань про Європу, країни Європейського Союзу.
2.1.3 Інформування про ЄС, євроінтеграційні процеси та співпрацю України та ЄС.
2.1.4 Поширення інформації про Україну, її місця на Європейському континенті та роль в процесі євроінтеграції.
2.1.5 Створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді.
2.1.6 Вироблення нового стилю відносин, поведінки, мислення; підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі.

2.2 Завдання Євроклубу.
2.2.1 Вивчення та поширення інформації історії, культури, мови, звичаїв та традицій як країн Європейського Союзу, так і України як невід’ємної частини європейської цивілізації.
2.2.2 Проведення зборів, зустрічей, засідань, конкурсів, конференцій з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем.
2.2.3 Встановлення культурних, освітніх та ділових контактів між молоддю України та країн ЄС.
2.2.4 Сприяння вивченню іноземних мов.
2.2.5 Підготовка та проведення круглих столів, дебатів, диспутів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.
2.2.6 Участь в обласних, всеукраїнських та інших конкурсах, фестивалях тощо.
2.2.7 Створення власної матеріально-технічної бази для реалізації освітніх, культурних, ділових ініціатив членів Євроклубу. 

3. Членство в Євроклубі.
3.1 Членом Євроклубу може бути кожен будь-який учень та вчитель школи, який цікавиться предметом діяльності Євроклубу, та визнає Статут та бере участь у діяльності Євроклубу.
3.2 Членство в Євроклубі є добровільним.
3.3 Статус члена Євроклубу присвоює Президент Євроклубу згідно з поданням зацікавленої особи.
3.4 Якщо рада Клубу має сумніви щодо обґрунтованості прийняття цієї особи до Клубу, то вона звертається до Загальних Зборів щодо прийняття відповідного рішення.
3.5 Загальні Збори можуть відмовити у прийнятті до Клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані побоювання, що членство цієї особи могло б якимось чином йому зашкодити.

4. Права та обов’язки членів Євроклубу.
4.1 Права кожного члена клубу:
4.1.1 Участь у загальних зборах Євроклубу.
4.1.2 Активне та пасивне виборче право під час обрання Президента Євроклубу.
4.1.3 Складання пропозицій щодо діяльності Євроклубу та активна участь в дискусіях з цієї теми.
4.2 Обов’язки кожного члена Євроклубу:
4.2.1 Дотримання положень даного статуту.
4.2.2 Активна участь в реалізації мети та завдань Євроклубу.
4.2.3 Підпорядкування рішенням керівництва Євроклубу.

5. Керівні органи Євроклубу.
5.1 Загальні Збори Євроклубу.
5.1.1 В Загальних Зборах клубу беруть участь всі члени Євроклубу.
5.1.2 Загальні Збори є найвищим керівним органом Євроклубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю Євроклубу.
5.1.3 Загальні Збори скликаються не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б чверті членів Євроклубу.
5.1.4 Загальні Збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні третина членів Євроклубу.
5.1.5 Загальні Збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.
5.1.6 Загальні Збори обирають Президента Євроклубу на один рік абсолютною більшістю.
5.1.7 Загальні Збори можуть відкликати Президента  перед закінченням скликання більшістю мінімум 2/3 голосів; у такому випадку проводяться нові вибори.

5.2 Президент Євроклубу обирається на 1 рік Загальними Зборами.
5.2.1 Президент Євроклубу керує поточною діяльністю Євроклубу.
5.2.2 Президент Євроклубу є офіційним представником Євроклубу.

6. Опікун Євроклубу.

6.1.1 Опікун Клубу сприяє його діяльності, є посередником у контактах з педагогічною радою та дирекцією школи.
6.1.2 Опікун Клубу обирається на підставі консультації між членами Клубу, дирекцією школи та педагогічною радою.

7. Прикінцеві положення.

 7.1 Цей статут стає чинним після прийняття його принаймні 2\3 членів Євроклубу, після консультацій з опікуном Клубу та дирекцією школи

7.2 Зміни в статуті приймаються Загальними Зборами понад 2\3 голосів, після консультацій з опікуном Клубу та дирекцією школи.