Список документів на виготовлення дубликата

Ви загубили документ про освіту?

Ви загубили документ про освіту (свідоцтво про базову (неповну) загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

Що робити? До кого звертатися?

У випадку втрати документа про освіту видається його дублікат, який відповідає затвердженому зразку документа з написом у правому верхньому кутку його титульної сторінки слова «Дублікат».

Порядок видачі громадянам, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади міста, дублікатів замість загублених атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову (неповну) загальну середню освіту визначено Положенням про порядок замовлення, видачі та обліку документів державного зразка (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811).

Дублікат документа про освіту видається лише тим особам, які закінчили певний навчальний заклад, що підтверджується відповідним записом у книзі обліку виданих документів про освіту або архівними даними.

Дублікат видається особі, що загубила документ про освіту, на підставі поданої заявки на ім’я керівника закладу освіти, який вона закінчила, та документів, що підтверджують втрату документа про освіту (довідка з органів МВС України, об’ява в засобах масової інформації про загублений документ).