Охорона праці та техніка безпеки в школі

Перевірка знань з охорони праці працівників закладу 

28 березня 2018 року в Новогродівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 була проведена перевірка знань з охорони праці працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності за нормативно-правовими актами з охорони праці; пожежної радіаційної безпеки у вигляді заліка.

SAM_5333 SAM_5345

Охорона праці та техніка безпеки в школі

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,. «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.
Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.
Здоров’я школярів та безпека їх життєдіяльності займають особливе місце в роботі класних керівників та педколективу в цілому. З цією метою постійно проводяться бесіди про правила поведінки з газовими приладами, з електроприладами, про правила вуличного руху та правила поведінки на воді, на льоду та в лісі. Систематично в школі проводяться тижні знань безпеки життєдіяльності, організовуються конкурси малюнків, плакатів.
На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,відпрацьована програма вступного інструктажу.
З учнями школи проводяться цільові інструктажі перед початком заходів, що відбуваються за межами школи (олімпіади, екскурсії, турпоходи, спортивні змагання, культпоходи тощо) і фіксуються у журналі інструктажів з техніки безпеки. Кожен класний керівник виконує програму з попередження всіх видів дитячого травматизму: «Вивчення правил дорожнього руху», «Правила поведінки на воді», «Вогнепальна зброя», «Запобігання дитячого травматизму від ВНП», «Правила поведінки при користуванні газом», «Правила поведінки при користуванні джерелами електроструму». Записи про проведення бесід заносяться до класного  журналу. З метою попередження дитячого травматизму під час зимових канікул в нашій школі  було проведено Тиждень Безпеки. Діти ознайомилися з різноманітними  видам травматизму,  були з’ясовані  причини  виникнення та розглянуті шляхи  подолання травматизму. Класні керівники провели тематичні виховні години  У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.
Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядається на адміністративних нарадах, методичних об`єднаннях класних керівників, батьківських зборах.
Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.
Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.