Пріоритетні завдання роботи

 Перспективний план роботи Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 на 2016-2021 н.р. >>>

Головна задача:
 — Забезпечення безперервного навчально-виховного процесу в школі та охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням. 

Управління
— Забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я учасників освітнього процесу.
— Додержання в повному обсязі вимог п. 4.6.1. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».
— Зосередження зусиль адміністрації навчального закладу на проблемах, що були виявлені шкільним моніторингом результативності та ефективності освітньої діяльності.
— Поширення ефективного педагогічного досвіду шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
— Впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій.

 Навчальна робота:
 — Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на обласному рівні (призові місця) та предметних турнірах.
— Підтримка і педагогічний супровід здібних та обдарованих учнів.
— Забезпечення росту якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти.
— Підвищення  рівня навчальних досягнень учнів та загальної культури.

 Виховна та соціальна робота:
— Забезпечення безумовного виконання  законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.
— Виховання дітей у дусі любові до України.
— Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.
— Продовжувати роботу з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, удосконалення рейтингової системи, упровадження проектної діяльності.
— Ураховувати традиції і здобутки етнопедагогіки у вихованні школярів через діяльність гуртків народознавчого напряму, куточків народознавства.
— Організувати роботу з надання психологічного  супроводження виховної діяльності.
— Упроваджувати педагогічним колективом новітні виховні технології, які направлені на самопізнання та самовдосконалення особистості через створення банку методичних доробок з реалізації програми «Громадянська освіта», «Здоров’я через освіту», роботи в Мережі шкіл сприяння здоров’ю.
— Створити умови для продуктивної співпраці учасників виховного процесу, спрямованих на формування творчого працездатного колективу.
— Удосконалювати форми роботи щодо співпраці з батьками.

 Методична робота:
 — Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
— Створення умов для розкриття творчого потенціалу учителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, виступів на ШМО, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми, участі в роботі районних методичних об’єднань, творчих конкурсах.
— Розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо).
— Упровадження ІКТ-технологій у процес навчання, виховання.
— Підвищенням рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників.
— Продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів.
— Створення умов для використання мережі Інтернет у навчально-виховному процесі.
— Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.
— Забезпечення відповідного оформлення та популяризації ефективного педагогічного досвіду вчителів школи.
— Організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом та передовими технологіями в освіті, участь у соціально-інформаційних та національних проектах, роботи із здібними та обдарованими учнями.

 Господарча діяльність:
 — Поступове оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонту навчальних кабінетів.
— Вжиття всіх необхідних заходів з забезпечення економного споживання енергоресурсів, та встановлення у приміщеннях школи енергозберігаючих ламп.
— Проведення поточного ремонту.
— Придбання необхідних наочних, демонстраційних, ілюстративних посібників для  забезпечення виконання вимог навчальних  програм із усіх предметів, інформаційних стендів, спортінвентаря.
— Придбання інвентаря, миючих засобів  для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму.
— Виконання робіт з благоустрою території школи.

 Адміністративна діяльність:
— Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.