Методична робота

Наказ №45 метод. робота>>>

Довідка Про результати методичної роботи у Новогродівському ОЗЗСО І-ІІІ ст.№7 за 2019-2020 навч.рік>>>

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор  закладу___________ О.В.Самоздра

 СТРУКТУРА  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ
Новогродівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №7 на 2019-2020 н.р.

Науково-методична проблема школи

«Удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі»

 

1. Методична рада (МР) Науково-методична  проблема  школи Вахрамєєва О.В.
2. Методична вітальня  вчителів  початкових  класів  Формування інформаційного ландшафту та траєкторії навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів в умовах НУШ Кер.Дядіченко Л.О., вчителі початкових класів
3. МО вчителів гуманітарного циклу Лоції в системі уроків гуманітарного циклу в освітній концепції НУШ кер. Колосовська Н.П.

Литвин Л.П.

КостянкоТ.В.

Гаврилова Л.Г.

Соколенко Ю.В.

4. Кафедра  „Слов’янська філологія” Принцип дитиноцентризму на уроках словесності. кер. Чернова Н.С.

Возняк Т.І.

Вахрамєєва О.В.

Прошакова О.В.

Задко А.А.

5 МО вчителів математичного циклу «Формування математичної та  інформаційно-цифрової компетентності учнів як стратегічна задача загальної середньої освіти НУШ» кер. Полонська А.С.

Корнілова С.М.

Тимощук Д.О.

Старостін  А.К.

Димитров О.В.

6. МО вчителів природничого «Актуальні аспекти розвитку мотивації та критичного мислення учнів на уроках природничого циклу у контексті концепції «Нова українська школа» кер. Авер’янова Ю.Г.

Радченко Т.Л.

Іванова Н.Ю.

 

7. МО вчителів освітньої галузі «Мистецтво»,

вчителів фізкультури, технологій, «Основи здоров’я» 

«Засоби навчання об’єктів проектно-технологічної діяльності учнів через наскрізні змістові лінії».(для вчителів технологій)

Впровадження інноваційних технологій і популяризації засад здорового способу життя в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи в освітньому просторі України. (для вчителів «Основи здоров’я» , фізичної культури та «Захист Вітчизни»)

Організація й керівництво процесом введення дітей у світ прекрасного, залучення їх до цінностей національного та світового мистецтва в контексті реалізації ідей Концепції «Нова українська школа».(для вчителів освітньої галузі «Мистецтво»)

кер. Колосовська Н.А.

Кузів В.В.

Самоздра О. В.

Джебженяк Л.Ю.

Євдаш М.Л.

Смолякова Л.Л.

 

8. Творча група класних керівників «Генерація життєвих цінностей сучасного школяра в умовах Нової української школи» Кер. Гаврилова Л.Г.

класні керівники

9. Клуб молодих вчителів«Творчість. Молодість. Престиж» Удосконалення форм і методів організації    освітнього  процесу  НУШ. кер. Задорожня О.В.

 

10. Дослідницька Рада по роботі з обдарованими дітьми «Модернізація організаційно-методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми та молоддю» кер. Радченко Т.Л.

 

11. Служба  соціального супроводу Навчальне середовище: успішне навчання, соціалізація і самореалізація дитини Ватаг О.В.
12. Психологічна служба «Магія життя» «Вектори діяльності психологічної служби в контексті Нової української школи» Практичний психолог

Задко А.А.

13. Вернісаж  новаторських освітніх практик  «Сучасні тренди в освіті» ЗДНВР

Керівники МО

15. Аукціон педагогічних ідей «Удосконалення роботи педагогічного колективу з упровадження  НУШ». ЗДНВР

Керівники МО

 

Заступник директора з  НВР                                         О.В. Вахрамєєва